Bài 10 : Vẽ quả ( quả dạng tròn) – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Tìm những quả dạng tròn trong ảnh.
  • Em nói xem đó là quả gì.
  • Hình dáng của quả như thế nào?
  • Quả có màu gì?
  • Kể thêm quả hình dạng tròn mà em biết (nêu hình dáng, màu sắc).

Bài 10 : Vẽ quả ( quả dạng tròn) - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ quả có dạng tròn mà em thích

Gợi ý cách vẽ :

  • Quan sát kĩ mẫu trước khi vẽ.
  • Vẽ theo trí nhớ (hình dung ra hình dáng, màu sắc quả định vẽ).
  • Vẽ hình bao quát trước, sau đó vẽ thêm chi tiết.
  • Chú ý sắp xếp hình vẽ cho cân đối.
  • Vẽ màu cho quả đẹp hơn.

Bài 10 : Vẽ quả ( quả dạng tròn) - Mỹ thuật lớp 1

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :

https://studio.youtube.com/video/JmdnqpgGvX4/edit