Bài 10 : Trang trí đối xứng qua trục – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Thế nào là đối xứng qua trục?
  • Có những kiểu trục đối xứng nào? (đứng, ngang, nghiêng)
  • Hình họa tiết hai bên trục phải như thế nào?
  • Màu sắc, đậm nhạt của họa tiết đối xứng có phải giống nhau không?
  • Những đồ vật nào thường được trang trí đối xứng?

Bài 10 : Trang trí đối xứng qua trục - Mỹ thuật lớp 5

Bài 10 : Trang trí đối xứng qua trục - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tiếp họa tiết đối xứng qua trục và vẽ màu vào hình vuông trang trí

Bài 10 : Trang trí đối xứng qua trục - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Trang trí hình vuông hoặc hình chữ nhật theo trục đối xứng

Gợi ý cách vẽ:

  • Kẻ trục đối xứng.
  • Vẽ họa tiết đối xứng qua trục đứng hoặc trục ngang.
  • Các họa tiết cần có mảng hình lớn bên cạnh mảng hình nhỏ.
  • Đường nét của các họa tiết cần hài hòa và cùng phong cách.
  • Vẽ màu tự do nhưng phải hài hòa, đẹp.
Bài 10 : Trang trí đối xứng qua trục - Mỹ thuật lớp 5
Hình tham khảo

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam