Bài 1 : Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

 • Trong tranh có những hình ảnh nào?
 • Hình ảnh thiếu nữ được hoạ sĩ vẽ như thế nào?
 • Em có nhận xét gì về bố cục của bức tranh?
 • Nhận xét về màu sắc vẽ trong bức tranh?
 • Hình tượng thiếu nữ và hoa huệ có gì liên quan đến nhau?
Bài 1 : Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ - Mỹ thuật lớp 5
Thiếu nữ bên hoa huệ (Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân)

Thực hành : Vẽ tranh đề tài tự do (Tranh phong cảnh, tranh sinh hoạt,…)

Gợi ý cách vẽ:

 • Chọn nội dung cho bức tranh.
 • Tìm hình ảnh chính, hình ảnh phụ.
 • Vẽ hình ảnh chính trước (chú ý chọn kích thước và vị trí) vẽ hình ảnh phụ sau.
 • Vẽ màu cho phù hợp với nội dung tranh.
Bài 1 : Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ - Mỹ thuật lớp 5
Thực hành : Vẽ tranh đề tài tự do (Tranh phong cảnh, tranh sinh hoạt,…)

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :