Bài 1 : Xem tranh thiếu nhi (Đề tài Môi Trường) – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Em xem tranh để tìm hiểu và trả lời các câu hỏi:
  • Tranh vẽ về nội dung gì?
  • Những hình ảnh nào thể hiện rõ nội dung?
  • Hình ảnh nào là hình ảnh phụ?
  • Các hình ảnh phụ và khung cảnh xung quanh có tác dụng gì?
  • Cách sắp xếp các hình ảnh ở từng bức tranh như thế nào?
  • Màu sắc của từng bức tranh ra sao?
  • Em thích bức tranh nào? Vì sao?
Bài 1 : Xem tranh thiếu nhi (Đề tài Môi Trường)
Vệ sinh đường phố (Tranh của Lê Thảo – 10 tuổi)
Bài 1 : Xem tranh thiếu nhi (Đề tài Môi Trường)
Dọn vệ sinh – Tranh của Lê Minh Phúc – 9 tuổi)
Bài 1 : Xem tranh thiếu nhi (Đề tài Môi Trường)
Ô nhiễm ( Tranh của Lỗ Sang Minh – 9 tuổi – Trung Quốc)
Bài 1 : Xem tranh thiếu nhi (Đề tài Môi Trường)
Tiếng kêu (Tranh của Séc-gi-ô A-mác-ny – 11 tuổi – Cu Ba)
Bài 1 : Xem tranh thiếu nhi (Đề tài Môi Trường)
Chăm sóc cây xanh ( Tranh sáp màu của Nguyễn Ngọc Bình – 9 tuổii)

Thực hành: Vẽ hoặc xé dán một bức tranh về đề tài Môi trường

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: