Bài 1 : Màu sắc và cách pha màu – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Gọi đúng tên các màu nóng, các màu lạnh (Hình 1).
  • Trong trang trí hình tròn (Hình 2), hoạ sĩ vẽ nhiều màu gì?
  • Trong trang trí hình vuông (Hình 3), hoạ sĩ vẽ nhiều màu gì?
  • Em có nhận xét gì về màu sắc của bài trang trí hình vuông? Bài trang trí hình tròn?
  • Khi vẽ, em thích dùng màu nóng hay màu lạnh?
Bài 1 : Màu sắc và cách pha màu - Mỹ thuật lớp 4
Hình 1
Bài 1 : Màu sắc và cách pha màu - Mỹ thuật lớp 4
Hình 2
Bài 1 : Màu sắc và cách pha màu - Mỹ thuật lớp 4
Hình 3

Thực hành

  • Chép lại các màu nóng từ hình 1 trang 4
  • Chép lại các màu lạnh từ hình 1 trang 4

Trang trí một hình vuông hoặc hình tròn bằng màu nóng hoặc màu lạnh

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: